Nyheter i kollektivavtalet för_lärare

Nummer: 3/2007

Cirkulär 3 /2007

Avtalsbestämmelserna i det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalat för undervisningspersonal (UKTA) 2005-2007 ändras 1 mars 2007.

De största ändringarna gäller den årsbundna delen av det individuella tillägget, införande av arbetsvärdering och slopande av separata tillägg och tilläggsarvoden.

Kostandseffekten bedöms bli ca 1 per år och för år 2007 är kostnadseffekten ca 0,8 procent.

Kommunala avtalsdelegationen har fortfarande inte tagit ställning till förhandlingsresultatet. Om avtalsdelegationen beslutar annorlunda vid sitt möte den 25 april 2007 informerar vi omedelbart om detta.

Kommunala avtalsdelegationen ordnar ett kurstillfälle torsdagen den 26 april 2007, kl. 13-16 på hotell Pommern. Kursen omfattar en genomgång av avtalsförändringarna och praktiska exempel.

Läs mer om avtalsändringarna i underteckningsprotokollet och bilagan till UKTA samt om tillämpningen av dem, som främst gäller tekniska tillämpningen av avtalsändringarna.

Läs också mer om de nya lönetabeller som gäller från 1 mars 2007.

Publicerad 10.4.2007
Uppdaterad 24.8.2020