Det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal (UKTA 2012-2013)

Nummer: 8/2012

Cirkulär 8/2012

Det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal verkställer det förhandlingsresultat som Kommunala avtalsdelegationen, som representerar arbetsgivaren och Akava Åland r.f som representerar tjänstemännen nådde måndagen den 13 mars 2012.

Det allmänna kommunala arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal gäller 1.1.2012-30.4.2014. Avtalsparternas gemensamma tillämpningsanvisningar för avtalsändringarna samt underteckningsprotokoll och lönesättningsbilagan i UKTA 2012-2013 finns här för kännedom. Anvisningarna tillämpas från den 1 april 2012 om inte annat sägs i bilagorna.

Giltighetstid
Avtalet gäller 1.1.2012-30.4.2014.

 

Publicerad 11.4.2012
Uppdaterad 21.8.2020