Det kommunala arbetskollektivavtalet för timavlönade (TIM-AKA 2017)

Nummer: 8/2017

Cirkulär 8/2017

Genom det kommunala arbetskollektivavtalet för timavlönade (TIM-AKA)
2017 verkställs det s.k. konkurrenskraftsavtal inom TIM-AKA:s tillämpningsområde.

TIM-AKA gäller 1.3.2017-28.2.2018. Lönerna justeras inte under avtalsperioden

Förlängning av arbetstiden
I dagarbete och tvåskiftsarbete förlängs den ordinarie arbetstiden så att den är 38 timmar 45 minuter i veckan och en söckenhelg förkortar den ordinarie arbetstiden med 7 timmar 45 minuter.

I alla arbetstidsformer betalas söckenhelgsersättning för en kortare tid än förut, dvs. för 5 timmar 9 minuter.

Arbetstidsbank
I likhet med avtalen för månadsavlönade har det för TIM-AKA avtalats om en möjlighet att införa en arbetstidsbank.

Avtalsparterna utarbetar närmare anvisningar om arbetstidsbanker.

Semesterlön och semesterersättning
Semesterlönen och semesterersättningen för kvalifikationsåret 2016-2017 beräknas till 28.2.2017 med koefficienten 1,5. Därefter, dvs. från 1.3.2017, används koeffici-enten 1,35 för semestern i fråga.

Också för kvalifikationsåren 2017-2018 och 2018-2019 beräknas semesterlönen
och semesterersättningen med koefficienten 1,35.

Omvandling av högst 1/3 av semesterlönen till ledighet (ÅL)
För semesterkvalifikationsåren 2016-2017, 2017-2018 och 2018-2019 ändras antal lediga dagar och koefficient för beräkning av ordinarie semesterlönen i enlighet med § 57 a mom 9. Se bilaga 3.

Lokala avtal
Gemensamma anvisningar kommer att utarbetas om främjande av lokala avtal.
Anvisningarna skickas i ett separat cirkulär.

Avtalsböckerna 2017

På Åland trycks ingen egen TIM-AKA 2017 utan rikets TIM-AKA 2017 gäller med bifogade åländska avvikelser (se bilaga 3).Länk till rikets TIM-AKA:
http://flash.kommunarbetsgivarna.fi/tim-aka-2017/

 

KOMMUNALA AVTALSDELEGATIONEN

Ewa Danielsson
Avtalschef

 

Bilagor
1 Underteckningsprotokoll till TIM-AKA 2017
2 Tjänste- och arbetskollektivavtal om semesterpenningen för
kvalifikationsåren 2016-2017, 2017-2018 och 2018-2019

3 Ändrade bestämmelser i TIM-AKA och åländska avvikelser
4 Tillämpningsanvisningar för de ändrade bestämmelserna i TIM-AKA

Cirkuläret som pdf.

Publicerad 10.2.2017
Uppdaterad 24.8.2020