Det kommunala arbetskollektivavtalet för timavlönade 2012–2013

Nummer: 7/2012

Cirkulär 7/2012

Det kommunala arbetskollektivavtalet för timavlönade verkställer det förhandlingsresultat som Kommunala avtalsdelegationen, som representerar arbetsgivaren och FOA-Å r.f, som representerar arbetstagarna nådde måndagen den 13 mars 2012.

Det allmänna kommunala arbetskollektivavtalet för timavlönade gäller 1 januari 2012–30 april 2014. Här kan du läsa hela cirkuläret, underteckningsprotokollet och de materiella textändringarna.

 

Publicerad 3.4.2012
Uppdaterad 21.8.2020