Ålands kommunförbunds förbundsstämma hösten 2022

Protokollet från Ålands kommunförbunds höststämma 25.11.2022 har publicerats under protokoll. 

Höststämman godkände budgeten för år 2023 samt ekonomiplanen för 2024-2025.

Finström 25.11.2022

Minna Hellström,
Förbundsdirektör

 

Publicerad 30.11.2022
Uppdaterad 30.11.2022