Underteckningsprotokoll för UKTA

Nummer: 10/2020

Underteckningsprotokoll för UKTA

Parterna har undertecknat avtal inom UKTA.

Med detta cirkulär bifogas underteckningsprotokoll.  Närmare information och anvisningar kring ändringarna i avtalen kommer att publiceras efter att avtalsparterna gemensamt behandlat skrivningarna.

Allmänt om avtalsuppgörelserna inom UKTA

- Avtalen är i kraft 1.5.2020–31.3.2022

- Avtalet innehåller inte några retroaktiva åtaganden/skyldigheter för arbetsgivaren förutom de lönejusteringar som gäller från 1.10.2020

- Avtalen följer en allmän linje bestående av:

- Allmän lönejustering 1,22 procent den 1.10.2020

- Allmän lönejustering 1 procent den 1.2.2021

- Justeringspott motsvarande 0,8 procent har fördelats centralt vilket framgår i underteckningsprotokollet. 

- Partena har också avtalat om övriga materiella ändringar, närmare anvisningar kommer vid ett senare skede.

- De förlängningar av arbetstiden som avtalats med stöd av konkurrenskraftsavtalet upphör.

Detta cirkulär har utarbetats i samråd med avtalsparterna och parterna har nått samförstånd om cirkulärets innehåll.

Bilagor

Publicerad 30.10.2020
Uppdaterad 30.10.2020