Underteckningsprotokoll samt lönejusteringar i det kommunala tjänste- arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal

Nummer: 5/2010

Cirkulär 5/2010

I enlighet med underteckningsprotokollet är avtalsperioden 1.2.2010- 31.12.2011.

Samtliga lönejusteringar framgår av lönesättningsbilagorna för perioden. Inga lokala justeringspotter skall fördelas under perioden. UKTA boken finns på vår hemsida i pdf-format. De tryckta böckerna levereras i början på september.

 

Ben-Erik Alm
Avtalschef 

Bilagor:
Underteckningsprotokoll

Lönbilagorna för perioden 1.2.2010 - 31.12.2011

Cirkuläret som pdf

Publicerad 1.10.2010
Uppdaterad 21.8.2020