Underteckningsprotokoll jämte lönejusteringar samt de åländska avvikelserna i det kommunala arbetskollektivavtalet för timavlönade 2010-2011

Nummer: 3/2010

Cirkulär 3 /2010

I enlighet med underteckningsprotokollet är avtalsperioden 1.2.2010-31.12.2011.

Lönejusteringarna samt de åländska avvikelserna som gäller under perioden framgår av nedanstående bilagor. I allt väsentligt gäller rikets TIM-AKA-bok. Boken kan beställas hos oss.

 

Ben-Erik Alm
Avtalschef 

Bilagor:

Underteckningsprotokoll jämte lönejusteringar
Åländska avvikelser 

Cirkuläret som pdf

Publicerad 24.8.2010
Uppdaterad 21.8.2020