Tjänste- och arbetskollektivavtal om ersättning för tutorlärares arbete i det kommunala tjänste-och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal

Nummer: 6/2020

Detta avtal tillämpas på tutorlärare som i enlighet med Ålands landskapsregeringsbeslut (ÅLR2019/5212 183 U2) ska arbeta med implementeringsprocessen av grundskolans nya läroplan.

Tillämpningsanvisning:

Med tutorlärare avses en lärare som utför tutorarbete enligt landskapsregeringens fastställda riktlinjer som har bestämts gällande tutorverksamheten.

Ersättning för tutorarbete

Tutorarbetet ersätts med 4 undervisningstimmar (USK) i veckan och räknas till tutorlärarens undervisningsskyldighet. De 4 undervisningstimmarna motsvarar det arbete som framgår i landskapsregeringens beslut om implementering av lag och läroplan i barnomsorg och skola (ÅLR2019/5212 183 U2) samt medföljande bilaga vilket också innefattar eventuella arbetsresor.

Om arbetsgivaren och tutorläraren kommer överens om att utföra tutorarbete utöver ovanstående ersätts denne för det arbetet enligt UKTA A § 26 Övertimarvode alternativt enligt UKTA A § 27 Engångstimarvode.

Anvisning vid avvikelser i skärgårdskommuner

I de fall kommunen kommit överens med landskapsregeringen om att tutorläraren utför ett mindre omfattande eller endast delvis de uppgifter som framgår av Landskapsregeringens riktlinjer ersätts läraren enligt den omfattning / de delar av arbetet som framgår i den plan för tutorverksamheten som tagits fram.

KOMMUNALA AVTALSDELEGATIONEN

Jesper Strandvik

Avtalschef

Bilaga:

Publicerad 2.7.2020
Uppdaterad 2.7.2020