Rekommendation gällande övergångsavtal vid förflyttning av personal från en arbetsgivare till en annan

Nummer: 12/2017

Cirkulär 12/2017

De kommunala avtalsparterna har kommit överens om bifogade rekommendation gällande övergångsavtal vid förflyttning av personal från en arbetsgivare till en annan.

Rekommendationen gäller vid bolagisering, bildande av nya kommunalförbund, eventuella kommunsammanslagningar, andra typer av sammanslagningar av verksamheter eller vid övergång till affärsverk.

 

KOMMUNALA AVTALSDELEGATIONEN

Ewa Danielsson
Avtalschef

 

Bilaga
1 Rekommendation gällande övergångsavtal vid förflyttning av personal från en ar-betsgivare till en annan

Cirkuläret som pdf

 

Publicerad 27.2.2017
Uppdaterad 24.8.2020