Rättelse till cirkulär 13

Nummer: 14/2020

Cirkulär 13/2020 bilaga 4  innehåller fekatighet gällande arvoden,  konst- och färdighetsämnen §23. Korrekta beloppen enligt nedan enligt nedan:

Konst- och färdighetsämnen § 23 2020-04-30 2020-10-01 2021-02-01
1-2 lönegrundsgrupper 98,21-196,46 99,41-198,86 100,40-200,85

Uppgifterna är uppdaterade i cirkulär 13/2020.

Länk till cirkulären: https://www.kommunforbundet.ax/cirkular

Publicerad 16.12.2020
Uppdaterad 16.12.2020