Det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal 2012-2013 (TS-12)

Nummer: 6/2012

Cirkulär 6/2012

Det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal verkställer det förhandlingsresultat som Kommunala avtalsdelegationen, som representerar arbetsgivaren och de tre huvudavtalsorganisationerna, Akava-Åland r.f, TCÅ r.f och FOA-Å r.f, som representerar tjänstemännen och arbetstagarna nådde måndagen den 13 mars 2012.

Det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal gäller 1 januari 2012-30 april 2014. Här finns hela cirkuläret, underteckningsprotokollet, textändringarna i TS och lönebilagan.

Publicerad 3.4.2012
Uppdaterad 21.8.2020