Cirkulärlista för 2020

Nummer: 1/2021

Förteckningen över Kommunala avtalsdelegationens cirkulär 2020 bifogas för kännedom.

         

Med vänliga hälsningar,

KOMMUNALA AVTALSDELEGATIONEN

Jesper Strandvik

Avtalschef

Länk till cirkulären: https://www.kommunforbundet.ax/cirkular

Bilaga: 

 

Publicerad 22.1.2021
Uppdaterad 22.1.2021