Beställning av de kommunala kollektivavtalen 2018–2019

Nummer: 6/2019

De nya åländska kommunala kollektivavtalen 2018-2019 har ny kommit från tryckeriet. Nya avtalsböcker har tryckts upp för AKTA och UKTA området och för TS och TIM-AKAs del används rikets avtalsböcker med en separat sammanställning över de åländska undantagen.

I länken här finns avtalen publicerade i PDF-format.

De åländska AKTA (22 euro exkl. moms) och UKTA (16 euro exkl. moms) avtalsböckerna kan enbart beställas och hämtas från Jomala kommuns lönekansli vid God-byvägen 448 i Jomala.

För att förenkla det administrativa arbetet önskas att beställningar görs på förhand samt att ni, om möjligt, gör en beställning gemensamt för arbetsplatsen eller organisationen. Uppge ditt namn, organisationens namn, fakturaadress, postnummer samt postort i beställningen.

Beställningar görs per e-post till: gun-britt.eriksson@jomala.ax eller
helena.eklund@jomala.ax

Om det finns behov av andra arrangemang gällande beställningarna kan ni kontakta lönekansliet vid Jomala kommun på tel. 329121 alternativt tel. 329123.

Information om TS och TIM-AKAs avtalsböcker beställer ni direkt från Kommunarbetsgivarnas webbplats. Observera att rikets TS och TIM-AKA avtal inte innehåller de åländska undantagen. Mer information i länken här.

KOMMUNALA AVTALSDELEGATIONEN

Med vänlig hälsning

Jesper Strandvik
Avtalschef

Bilaga:

Publicerad 30.12.2019
Uppdaterad 30.12.2019