Arbetstidskapitlet och Lönebilaga5 i AKTA 2018-2019

Nummer: 12/2018
Med detta cirkulär sänder vi arbetstidskapitlet och Lönebilaga 5. Bestämmelserna träder i kraft 1.10.2018. Det praktiska genomförandet ska ske så nära detta datum som möjligt.

12/2018

 

 

 

Lönejusteringar sker i enlighet med cirkulärbilaga 5 och cirkulärbilaga 6 samt underteckningsprotokollet.

Notera att utbildningstillfällen ordnas i AKTA och UKTA den 11-12.10.2018. Där kommer ändringarna i avtalen att behandlas.

Detta cirkulär har utarbetats i samråd med huvudavtalsorganisationerna och parterna har nått samförstånd om cirkulärets innehåll.

KOMMUNALA AVTALSDELEGATIONEN

Med vänlig hälsning

Jesper Strandvik
Avtalschef

Cirkuläret som PDF

Bilagor
1. Ändringar i arbetstidskapitlet i AKTA 2018-2019
2. Tillämpningsanvisningar för de bestämmelser om allmän arbetstid som träder i kraft 1.10.2018
3. Tillämpningsanvisningar för de bestämmelser om byråarbetstid
som träder i kraft 1.10.2018

4. Ändrade avtalsbestämmelser (kap. III och IV samt bilaga 18)
5. Tillämpningen av lönebilaga 5 "Barnomsorgspersonal mfl."
6. Grundlönerna i lönebilaga5 i AKTA 2018-2019

Publicerad 28.9.2018
Uppdaterad 29.11.2018