Reviderad arbetsordning för kommunala avtalsdelegationen

Publicerad 12.4.2022 15:12

Kommunala avtalsdelegationen har § 18/6.4.2022 beslutat att revidera delegationens arbetsordning så att den är i kraft från och med 1.6.2022. Arbetsordningen fastställs i enlighet med § 104 Kommunallag för Landskapet Åland

I enlighet med § 107 Kommunallagen skall sådana beslut som Avtalsdelegationen fattar som är underställda kommunalbesvär publiceras på Ålands kommunförbunds webbplats och medlemskommunerna skall underrättas om publiceringen.

Utdrag över Kommunala avtalsdelegationens beslut § 18/6.4.2022 som bilaga till denna kungörelse, tillsammans med anvisning om rättelseyrkande

 

Jomala 12.4.2022

Jesper Strandvik
Avtalschef

Publicerad 12.4.2022
Uppdaterad 12.4.2022