Kungörelse av protokoll från Ålands kommunförbunds höststämma

Publicerad 22.11.2023 14:18 | Uppdaterad 22.11.2023 15:36

Meddelande från Ålands kommunförbund

Ålands kommunförbund höll ordinarie höststämma fredagen den 17.11.2023. Där behandlades paragraferna 6 - 9 och fastställdes budget för år 2024 och ekonomiplan för 2025 - 2026, samt reviderad förvaltningsstadga.

Protokollet justerades den 20 november och finns tillgängligt på www.kommun.ax samt på kommunförbundets kansli på Skolvägen 2 i anslutning till Finströms kommunkansli.

Kommunförbundet anslog det aktuella protokollet på förbundets elektroniska anslagstavla den 22 november. Medlemskommunerna och dess medlemmar anses ha fått del av besluten i det aktuella protokollet samma dag.

Medlemskommunerna ombeds kungöra detta meddelande på sina egna anslagstavlor, samt att hålla protokollet till allmänt påseende.

Finström 22.11.2023

Minna Hellström,
Förbundsdirektör

Publicerad 22.11.2023
Uppdaterad 22.11.2023