Ålands kommunförbunds höststämma 2023

Publicerad 8.11.2023 13:37

Förbundsstämman för Ålands kommunförbund sammankallas härmed till sammanträde enligt följande:

Tid:            Fredag 17 november klockan 14:00 (kaffe serveras från klockan 13:30)

Plats:         Saltviks kommunkansli (Lillängs 14, Nääs 22320 Ödkarby)

Ärenden:    Enligt bifogad föredragningslista

Ledamot som är förhindrad att närvara vid mötet ska utan dröjsmål meddela detta till sin ersättare samt till kommunförbundets kansli, minna.hellstrom@kommun.ax eller telefon 22 582.

Med vänlig hälsning

Niklas Eriksson
Förbundsstämmans ordförande

Publicerad 8.11.2023
Uppdaterad 8.11.2023