Ålands kommunförbunds förbundsstämma

Publicerad 11.11.2021 10:53 | Uppdaterad 11.11.2021 10:54

Förbundsstämman för Ålands kommunförbund sammankallas härmed till sammanträde enligt följande:

Tid:    Fredag 19 november 2021 kl 13.15

Plats:    Lumparlands skola, Lumparland

Ärenden:    Enligt bifogad föredragningslista

Ledamot som är förhindrad att närvara vid mötet ska utan dröjsmål
meddela detta till sin ersättare samt till kommunförbundets kansli, magnus.sandberg@kommun.ax  eller tfn 22 582.

Kaffe serveras från kl 13.00 

Med vänlig hälsning

Niklas Eriksson
Förbundsstämmans ordförande

Publicerad 11.11.2021
Uppdaterad 11.11.2021