Ålands kommunförbund vårstämma 28.5.2021

Publicerad 20.5.2021 17:59

Ålands kommunförbunds förbundsstämma våren 2021

Förbundsstämman för Ålands kommunförbund sammankallas härmed till sammanträde enligt följande:

Tid:    Fredag 28.5.2020 kl 13 

Plats:    Catharinagården, Hammarland Kattby

Ärenden:    Enligt bifogad föredragningslista

Ledamot som är förhindrad att närvara vid mötet ska utan dröjsmål
meddela detta till sin ersättare samt till kommunförbundets kansli, magnus.sandberg@kommun.ax eller tfn 22 582.

Vänligen kom i god tid före stämman öppnar för diskussion om styrelsens sammansättning och eventuella andra frågor. Kaffe serveras från kl 12.30 

Med vänlig hälsning

Niklas Eriksson
Förbundsstämmans ordförande

Publicerad 20.5.2021
Uppdaterad 20.5.2021