Seminarium om tillit, delaktighet och upplevelsen av att blomstra

I december publicerade ÅSUB "Tillitsstudie för Åland 2022 - Om förtroende, delaktighet och upplevelsen av att blomstra". Studien ger oss således rykande färska data gällande de båda strategiska utvecklingsmålen "välmående människor vars inneboende resurser växer" respektive "alla känner tillit och har verkliga möjligheter att vara delaktiga i samhället". Delmålen för dessa båda mål reviderades i höstas.

Vid detta seminarium presenteras och analyseras resultaten i studien av ÅSUB:s Maria Viktorsson, som är studiens huvudförfattare. Reflektioner kring studiens resultat delas vid seminariet, landskapsläkare Knut Lönnroth inleder med reflektioner ur ett folkhälsoperspektiv.

Gästtalare vid seminariet är Bi Puranen som sedan många år är generalsekreterare för World Values Survey, som i 40 år undersökt och analyserat människors värderingar och övertygelser. Bi Puranen är docent i ekonomisk historia.

Seminariet utgör en startpunkt för det fortsatta arbetet med genomförandet av målen om välmående respektive tillit och delaktighet. De båda målansvariga Carolina Sandell (målet om välmående) och Johanna Fogelström-Duns (målet om tillit och delaktighet) berättar om hur vi tar arbetet med ökad tillit, delaktighet och välmående vidare.

Seminariet öppnas av utvecklings- och hållbarhetsrådets ordförande lantrådet Veronica Thörnroos samt rådets huvudsekreterare Micke Larsson. ÅSUB:s direktör Katarina Fellman är seminariets moderator.

Arrangörer är landskapsregeringen, ÅSUB, Folkhälsan, Högskolan på Åland, Ålands gymnasium, Ålands handikappförbund, ÅHS, Ålands Idrott, Ålands kommunförbund, Ålands Näringsliv, Ålands ombudsmannamyndighet  och övriga medaktörer i bärkraft-nätverket.

Anmäl dig innan den 10 februari här

Publicerad 17.1.2023
Uppdaterad 17.1.2023