Seminarium: Att motverka korruption - en grundbult för hållbarhet

Vad är egentligen korruption och varför är det relevant att diskutera detta på Åland? Varmt välkommen på en bärkraftig förmiddag där vi lär oss mer om korruption som fenomen, var riskerna finns och vad vi tillsammans kan göra för att motverka korruption så att hållbarhetsarbetet på Åland har en chans att lyckas.

ÅSUB genomförde Tillitsstudie för Åland 2022 i vilken nästan en fjärdedel av de svarande anger att dom själva eller någon närstående har personliga erfarenheter av något som kan kallas korruption. En studie vid Åbo Akademi 2021 visar att Åland är en av regionerna i Svenskfinland där man har högst andel personlig erfarenhet av korruption. Resultaten i tillitsstudien pekar på ett antal områden som vi behöver belysa, lära oss mer om och diskutera. Till exempel kopplingar mellan näringsliv och beslutsfattare, ”bäste broder/syster” – nätverk, gynnande av släkt och vänner samt att bemötande vid åländska myndigheter upplevs vara avhängigt personliga kontakter.

Se detaljerat program här

Anmälan här

Publicerad 31.5.2023
Uppdaterad 31.5.2023