Minna Hellström vald till ny förbundsdirektör

Förbundsstyrelsen för Ålands kommunförbund utsåg § 29/4.4.2022 Politices magister Minna Hellström till ny förbundsdirektör. Minna Hellström  kommer ursprungligen från Föglö och arbetar i dagsläget som handläggare på Sveriges kommuner och regioner (SKR). 

Ytterligare uppgifter ges av förbundsstyrelsens ordförande Gun Holmström, 040 841 5666

Publicerad 5.4.2022
Uppdaterad 5.4.2022