Kommunförbundets mål för regeringsprogrammet 2023-2027

Ålands kommunförbunds uppgift är att bevaka kommunernas intressen i förhållande till Ålands Landskapsregering. Kommunerna utgör den lokala nivån som skapar fundamentet i samhället, genom att implementera politiska beslut för att skapa en fungerande vardag för kommuninvånarna.

För att säkerställa att kommunerna håller jämna steg i samhällsutvecklingen och också har beredskap att svara på framtida utmaningar är det viktigt att kommunernas självstyrelse beaktas, samt att de ekonomiska förutsättningarna och ramarna som lagstiftningen ger harmonierar med kommunernas förvaltning och verksamhet.

Åland kommunförbund föreslår följande prioriterade områden inför regeringsprogrammet 2023-2027;

  1. Finansieringsprincipen iakttas
  2. Lagstiftningskulturen fönyas
  3. Revidering av kommunallagen
  4. Trend- och omvärldsanalys
  5. Utveckla ekonomiskt stöd för kommunalt samarbete
  6. En hållbar enerrgiomställning

Skrivelsen kan läsas i sin helhet i menyn till höger.

Publicerad 16.11.2023
Uppdaterad 16.11.2023