Heldagsutbildning i ekonomifrågor för kommunala tjänstemän

Heldagsutbildning i Mariehamn kring ekonomiska frågor 1.2.2022

Budgetering, prognoser, uppföljning och automatiserad rapportering

För vem? Åländska tjänstepersoner som arbetar med kommunens ekonomi.
Med vem? Irene Malmberg, controller vid Borgå stads finansledning. Magnus Sandberg, förbundsdirektör på Ålands kommunförbund.

En fördjupning i åländska kommuners ekonomi:

Kl. 9.30 Öppning och inledning till dagens tema

Kl. 9.40-12 (kaffepaus ungefär kl. 10.30)

Budgetering, prognoser och ekonomisk uppföljning

Var hittar man information som stöd gällande t.ex. skatteintäkterna och deras utveckling, procentuella förändringar av kostnader och inkomster osv.?

Vilka kommunspecifika faktorer bör man bedöma och beakta när man använder färdiga verktyg som t.ex. skatteprognosfiler?

Vad bör man beakta gällande verksamheten och den allmänna utvecklingen i budgeten, prognoserna och uppföljningen?

Vilka mätare kan vara bra att följa upp? (Tips från förnyandet av ekonomirapporteringen i Borgå.)

Kl. 12-13 Lunch

Kl. 13-16.30 (kaffepaus ungefär kl. 14.30)

Den automatiserade ekonomiska rapporteringen

Vad innebär informationskraven i Aura-handboken?

Hur kan man beakta kraven genom bokföringsstrukturen och konteringsplanen?

Hurdana periodiseringar behövs göras för rapporteringen?

Vad betyder rapporteringen för de bokföringsmässiga tidtabellerna?

Jämförelse av kostnader

Varför lönar det sig att göra jämförelser (både intern och extern)?

Hur väljer man referensgruppen för extern jämförelse?

Var hittar man information och verktyg för jämförelser?

Vad utgör osäkerhetsmoment och vilka faktorer försvagar jämförbarheten?

Kl. 16.30 Avslutning

 

Anmäl er här!

Publicerad 25.11.2021
Uppdaterad 3.12.2021