God jul och Gott nytt år!

Året börjar lida mot sitt slut, ett år som från Ålands kommunförbunds perspektiv kan ses som ett förhållandevis annorlunda år. Eftersom kommunförbundet från och med den 1 januari 2023 kommer att ha 14 medlemskommuner istället för 15 har innevarande år lagt grunden för vissa anpassningar samt nya samarbeten. Under året har det även skett ett skifte vid tjänsten som förbundsdirektör, där undertecknad lägger ett par intensiva men intressanta månader till handlingarna. Enmannaorganisationer är en speciell konstruktion i sig och ställer stora krav på bred kompetens, flexibilitet och förmågan att samarbeta.

År 2023 har kommunförbundet en rad målsättningar och under året kommer vi att arbeta aktivt med bland annat ökad digitalisering och kommunikationen till medlemskommunerna. Ofrånkomligen för det nya året också med sig en hel del orosmoln. De ekonomiska prognoserna är dystra och under hösten har likviditetsstöd beviljats till en kommun, samtidigt som flera vittnar om att tröskeln för att skicka in en ansökan snart är nådd. Ropet bör tas på allvar, likaså den samstämmiga kritiken kring att landskapsandelarnas minskade finansiering av kommunerna de facto är orsaken bakom. Kommunernas demografi har över tid förändrat stort – och det är landskapsandelssystemets syfte att möjliggöra likvärdig kommunal service i samtliga kommuner på Åland genom att jämna ut de opåverkbara förutsättningarna som finns. Nulägesanalysen bekräftar att något inte stämmer.

På fastlandet sker från och med årsskiftet en fundamental förändring i den kommunala verkligheten och hur SOTE-reformen påverkar oss på Åland står i stora drag skrivet i stjärnorna. Det har fattats beslut om vissa halvfärdiga anpassningar i elfte timmen, såsom kompensationerna för de bortfallna samfundsskatterna, men vi har knappast sett de sista bieffekterna av reformen ännu.

Det nya året innebär också två olika val. Utan att ha en spåkula i min hand finns det förmodligen skäl att förbereda ett robust och stadigt förbund inför samhällsdebatten som lagtings- och kommunalvalet innebär. Kommunerna får i generella ordalag ofta bära en tung börda för deras blotta existens, varvid det faller på kommunförbundets lott att sätta information och fakta på bordet. Polariseringen som ökar i hela världen har satt djupa spår också i det lokala samhället på Åland, med andra ord är kommunförbundets målsättning att vara en trovärdig aktör i samhället som bidrar med ett kommunalt helhetsperspektiv genom faktabaserade analyser och ställningstaganden viktigare än någonsin.

Det är också viktigt att lyfta fram ljuspunkter. En stark sådan är att kommunerna kommer kompenseras till 70% för resekostnadsavdraget och grundavdraget inkommande år, frågan har lyfts av kommunförbundet under en lång tid och nu behöver vi bara justera målet lite grann – att avdragen ska kompenseras fullt ut.

Det finns ingen orsak att gräva ner sig i det som har skett, världen ska ses som den ser ut idag och agerandet ske därefter.

En riktigt god jul och gott nytt år vill jag önska er!

Minna Hellström
Förbundsdirektör Ålands kommunförbund

Publicerad 22.12.2022
Uppdaterad 22.12.2022