Framgångsrik motionskampanj i Ålands kommunförbund

Ålands kommunförbund har nyligen avslutat en mycket framgångsrik motionskampanj som riktade sig till de kommunalt anställda i de 14 medlemskommunerna. Med grund i Ålands Landskapsregerings Heja-kampanj var målet att uppmuntra till ökad fysisk aktivitet genom att varje deltagare skulle träna minst 2,5 timmar per vecka i totalt sex veckor. 

Fantastiska resultat

Under kampanjens gång deltog sammanlagt 40 personer, som tillsammans uppnådde imponerande resultat:

  • 3876 kilometer tillryggalagda
  • 958 timmar av träning (i medeltal 3,9 timme per person per vecka)
  • 30 400 höjdmeter erövrade

Siffrorna talar sitt tydliga språk: Deltagarna nådde inte bara målen utan överträffande dem med råge!

Hälsa och gemenskap i fokus

Kampanjen har visat på både kommunal gemenskap, tävlingsanda och hälsomedvetenhet. En hälsosam arbetsstyrka är nyckeln till en stark och välmående kommun, det är därför både glädjande och inspirerande att initiativet väckte så stort engagemang. 

Publicerad 17.6.2024
Uppdaterad 17.6.2024