Ålands kommunförbunds höststämma 27.11.2020

Ålands kommunförbund håller sin höststämma fredagen den 27.11.2020 kl 13 vid Valborgs ungdomslokal i Söderby, Lemland

Kallelse, föredragningslista och förbundsstyrelsens förslag till Budget 2021 och Ekonomiplan 2022-2023 som bilaga, 

 

 

Enligt uppdrag

 

Magnus Sandberg
Förbundsdirektör

Publicerad 16.11.2020
Uppdaterad 18.11.2020