Ålands kommunförbunds förbundsstämma våren 2022

Protokollet från Ålands kommunförbunds vårstämma 20.05.2022 har publicerats under protokoll

Vårstämman utsåg en ny förbundsstyrelse för perioden 2022-2023. Förbundsstyrelsen leds av Gun Holmström, Lemland, och viceordförande är Sven-Anders Danielsson, Finström.

Uppgifter över stämmorepresentanter och förbundsstyrelse hittas under organisation.

Publicerad 31.5.2022
Uppdaterad 31.5.2022