Ålands kommunförbunds förbundsstämma våren 2020

Protokollet från Ålands kommunförbunds vårstämma 28.5.2020 har publicerats under protokoll

Vårstämman utsåg en ny förbundsstyrelse för perioden 2020-2021. Förbundsstyrelsen leds av Gun Holmström, Lemland, och viceordförande är Sven-Anders Danielsson, Finström. 

Uppgifter över stämmorepresentanter och förbundsstyrelse hittas under organisation

Publicerad 1.6.2020
Uppdaterad 30.6.2020