Ålands kommunförbunds förbundsstämma våren 2020

Förbundsstämman för Ålands kommunförbund sammankallas härmed till sammanträde enligt följande:

Tid:    Torsdag 28.5.2020 kl 14 

Plats:    Ålands Idrottscenter, Godby, Finström

Ärenden:    Enligt bifogad föredragningslista

Ledamot som är förhindrad att närvara vid mötet ska utan dröjsmål
meddela detta till sin ersättare samt till kommunförbundets kansli, magnus.sandberg@kommun.ax  eller tfn 22 582.

Vänligen kom i god tid före stämman öppnar för diskussion om styrelsens sammansättning och eventuella andra frågor. Kaffe serveras från kl 13.30 

Med vänlig hälsning

Håkan Lundberg
Förbundsstyrelsens ordförande
 

Publicerad 12.5.2020
Uppdaterad 15.5.2020