Uppgifternas svårighetsgrad bestämmer den uppgiftsrelaterade lönen

Nummer: 16/2018

Uppgifternas svårighetsgrad bestämmer den uppgiftsrelaterade lönen

Lönesystemet i AKTA bygger på att den uppgiftsrelaterade lönen bestäms enligt uppgifternas svårighetsgrad. Enligt AKTA granskas uppgifternas svårighetsgrad lö-nepunktsvis, om ingenting annat har avtalats lokalt.

Under våren 2018 uppdagades det att en del arbetsgivarenheter i riket handlar på ett sätt som avviker från avtalsbestämmelsen.

KAD rekommenderar att kommunerna och kommunalförbunden bekantar sig med Kommunarbetsgivarnas anvisning i länken nedan:

https://www.kt.fi/sv/avtal/anvisningar/akta/uppgifternas-svarighetsgrad-bestammer-uppgiftsrelaterade-lonen

KOMMUNALA AVTALSDELEGATIONEN

Med vänlig hälsning

Jesper Strandvik
Avtalschef

Cirkuläret som PDF

Publicerad 12.11.2018
Uppdaterad 4.1.2019