UKTA- Central justeringspott 1.1.2013

Nummer: 3/2013

Cirkulär 3/2013

Enligt § 3 i underteckningsprotokollet gällande avtalsperioden 1.1.2012–30.4.2014  sägs det:
Den centrala justeringspotten är 0,7 %. Närmare anvisningar om den centrala juste-ringspotten ges senare.

Kommunala avtalsdelegationen och Akava – Åland rf. har nått följande förhandlingsresultat:
På basen av de löneuppgifter som kommunerna/kommunalförbunden lämnat in blir den centrala justeringspotten totalt 7.783,94 €.

Av detta belopp så fördelas 4.017,38 som en riktad förhöjning i vissa lönesättningspunkter. Det resterande beloppet används som en allmän justering på 0,34 %  i samtliga lönesättningspunkter.

Effekten kan variera något mellan kommunerna/kommunalförbunden beroende på hur lärarstrukturen ser ut.

På grund av detta så bifogas en ny lönetabell. De lönetabeller som finns i UKTA-boken 1.1.2013 är ej aktuella längre. Se bilaga.

KOMMUNALA AVTALSDELEGATIONEN

Med vänlig hälsning
Ben-Erik Alm
Avtalschef

Publicerad 27.5.2013
Uppdaterad 21.8.2020