Tjänstevillkor för skolföreståndare och studiolärare

Nummer: 4/2021

Parterna har förhandlat fram tjänstevillkor för skolföreståndare samt undervisningsskyldighet för studiolärarare i enlighet med underteckningsprotokoll för UKTA 2020-2021. Detta cirkulär har utarbetats i samråd med avtalsparterna i UKTA och parterna har nått samförstånd om cirkulärets innehåll

Tjänstevillor för skolföreståndare från 1.8.2021

Parterna har utgått från tjänstevillkoren i skolledaravtalet då de förhandlat fram tjänstevillkor för skolföreståndare. Lönekapitlet samt arbetstidskapitlet i UKTA har ändrats så för att kunna tillämpas på skolföreståndare. Notera att inga löner ska sänkas med anledning av nya tjänstevillkoren. I det fall lönen skulle sänkas till följd av de nya lägre löneintervallen ska mellanskillnaden betalas ut som ett individuellt tillägg.

De nya lönegrupperna enligt nedan:

(Lönepunkt 4 03 01 09 2ÅL korrigerad 19.8.2021 se rättelsecirkulär 6/2021)

Rektor och skolföreståndare för en skola med lågstadium

 

Kod

 

Antal lönegrundsgrupper Lön
4 03 01 07ÅL

-1

3 657,93 - 3 845,29

5 03 01 08ÅL

2-4

3 747,02 - 3 960,00

6 03 01 09ÅL

5-7

3 845,29 - 4 088,46

4 03 01 10ÅL

8 - 11

3 953,55 -  4 217,23

4 03 01 10 1

12 - 23

4 088,68 -  4 376,99

4 03 01 20 1

24 - 30

4 217,23 - 4 545,66

4 03 01 30 1

31-37

4 360,39 - 4 735,07

4 03 01 40 1

38 -

4 545,72 -

Rektor och skolföreståndare för en skola med högstadium eller låg- och högstadium

Kod Antal lönegrundsgrupper Lön

4 03 01 08ÅL

-2

3 747,02 - 4 000,00

4 03 01 09 2ÅL

3-4

3 960,00 - 4 217,00

(korrigerad 19.8.2021)

4 03 01 10 2

5-6

4 217,26 - 4 545,66

4 03 01 20 2

7-14

4 545,66 - 4 928,41

4 03 01 30 2

5-19

4 735,07 - 5 125,27

4 03 01 40 2

20-24

4 928,41 -

4 03 01 50 2

25-

5 137,88 -

 

Rektor och skolföreståndare för en specialskola

Kod Antal lönegrundsgrupper Lön
4 03 01 09 3ÅL

-5

3 960,00 - 4 217,00

4 03 01 10 3

6-11

4 217,23 - 4 545,66

4 03 01 20 3

12-20

4 376,99 - 4 735,07

4 03 01 30 3

21-25

4 735,07 - 5 125,27

4 03 01 40 3

26-

4 928,41 - 5 353,02

Antal undervisningstimmar för innehavare av rektors- och skolföreståndatjänst med lågstadium

Antal lönegrundsgrupper i skolan Undervisningstimmar per vecka
1 (ÅL) 16-19
2-4 (ÅL) 13-16
5-17(ÅL) 10-13
18–23 9–11
24–29 6–9
30–35 4–6
36–41 3–5
42– –2

Antal undervisningstimmar per vecka för en rektor och skolföreståndare i en skola med högstadium eller låg- och högstadium är följande

Antal lönegrundsgrupper i skolan Undervisningstimmar per vecka
1–3 9–17 (ÅL)
4–9 7–9
10–20 5–7
21–25 4–6
26–30 2–4
31- –2

Antal undervisningstimmar per vecka för rektor och skolföreståndare vid en specialskola är följande

Antal lönegrundsgrupper i skolan Undervisningstimmar per vecka
1–3 11–13
4–9 9–11
10–20 7–9
21–25 6–8
26–30 4–6
31- 2–4

Undervisningsskyldighet och lön för studiolärare från 1.8.2021

Undervisningsskyldighet för studiolärare är 22 för lärare i årskurs 1-6 samt årskurs 7-9. I årskurserna 1-6 fastställs lönen till motsvarande klasslärare i klasserna 1-6. I årskurserna 7-9  fastställs lönen till motsvarande specialklasslärare i årskurserna 7-9.   Om studioläraren har ålagts sköta klassföreståndaruppgifter tillämpas UKTA Del B kap. 3 § 14 mom. 1 respektive mom. 2.

KOMMUNALA AVTALSDELEGATIONEN

Jesper Strandvik

Avtalschef

Bilaga:

Publicerad 30.6.2021
Uppdaterad 19.8.2021