Tjänste- och arbetskollektivavtal om ekonomisk förmån som motsvarar grupplivförsäkring

Nummer: 5/2020

Det reviderade tjänste- och arbetskollektivavtalet om ekonomisk förmån som motsvarar grupplivförsäkring trädde i kraft 1.1.2020.

Förmånstabellen har ändrats i enlighet med försäkringsvillkoren för privata sektorn. De förmåner som betalas på basis av grupplivförsäkringen är år 2020–2022 på samma nivå som år 2019.

Parterna har årligen i december förhandlat om justering av förmånen som motsvarar grupplivförsäkring. Det nya avtalet gäller i tre år, så förhandlingar om avtalsvillkoren förs nästa gång för perioden som inleds 1.1.2023.

För att förmånstagarna ska bemötas på ett jämlikt sätt är det viktigt att kommunerna och kommunalförbunden följer tolkningarna av Arbetstagarnas grupplivförsäkrings-pool och Delegationen för grupplivförsäkringsärenden också när kommunen eller kommunalförbunden själv betalar förmånen till förmånstagarna.

Kommunala avtalsdelegationen uppmanar kommunerna och kommunalförbunden att fästa vikt vid informationen till förmånstagarna om den ekonomiska förmån som motsvarar grupplivförsäkring.

 

KOMMUNALA AVTALSDELEGATIONEN

Jesper Strandvik

Avtalschef

Bilaga:

 

Publicerad 16.6.2020
Uppdaterad 16.6.2020