Tjänste- och arbetskollektivavtal om ekonomisk förmån som motsvarar grupplivförsäkring

Nummer: 4/2019

Det reviderade tjänste- och arbetskollektivavtalet om ekonomisk förmån som motsvarar grupplivförsäkring trädde i kraft 1.1.2019.

Förmånstabellen har ändrats i enlighet med försäkringsvillkoren för privata sektorn. Ändringarna i villkoren och avtalet är skrivtekniska. För år 2019 har de förmåner som betalas på basis av grupplivförsäkring höjts med 1,0 procent från 1.1.2019.
Parterna förhandlar årligen om justering av förmånen.

För att förmånstagarna ska bemötas på ett jämlikt sätt är det viktigt att kommunerna och kommunalförbunden följer tolkningarna av Arbetstagarnas grupplivförsäkrings-pool och Delegationen för grupplivförsäkringsärenden också när kommunen eller kommunalförbunden själv betalar förmånen till förmånstagarna.

Kommunala avtalsdelegationen uppmanar kommunerna och kommunalförbunden att fästa vikt vid informationen till förmånstagarna om den ekonomiska förmån som motsvarar grupplivförsäkring.

KOMMUNALA AVTALSDELGATIONEN
Jesper Strandvik
Avtalschef

 

Publicerad 26.12.2019
Uppdaterad 26.12.2019