Tjänste- och arbetskollektivavtal om ekonomisk förmån som motsvarar grupplivförsäkring

Nummer: 17/2017

Cirkulär 17/2017

 

Det reviderade tjänste- och arbetskollektivavtalet om ekonomisk förmån som motsvarar grupplivförsäkring träder i kraft 1.1.2017.

Förmånstabellen har ändrats i enlighet med försäkringsvillkoren för privata sektorn. Ändringarna i villkoren och avtalet är skrivtekniska. Villkoren och förmånerna år 2017 är till innehållet de samma som de som fastställts för 2016.

Parterna förhandlar årligen i december om justering av förmånen.

För att förmånstagarna ska bemötas på ett jämlikt sätt är det viktigt att kommunerna och kommunalförbunden följer tolkningarna av Arbetstagarnas grupplivförsäkringspool och Delegationen för grupplivförsäkringsärenden också när kommunen eller kommunalförbunden själv betalar förmånen till förmånstagarna.

Kommunala avtalsdelegationen uppmanar kommunerna och kommunalförbunden att fästa vikt vid informationen till förmånstagarna om den ekonomiska förmån som motsvarar grupplivförsäkring.

KOMMUNALA AVTALSDELGATIONEN
Jesper Strandvik
Avtalschef

Bilaga
Tjänste- och arbetskollektivavtal om ekonomisk förmån som motsvarar grupplivförsäkring och som ska betalas då en anställd vid en kommun eller samkommun avlidit

Cirkuläret som PDF

Publicerad 7.7.2017
Uppdaterad 24.8.2020