Tjänste- och arbetskollektivavtal om ekonomisk förmån som motsvarar grupplivförsäkring

Nummer: 7/2016

Cirkulär 7/2016

Det reviderade tjänste- och arbetskollektivavtalet om ekonomisk förmån som motsvarar grupplivförsäkring trädde i kraft 1.1.2016.

 

Avtalets tabell över ekonomisk förmån som motsvarar grupplivförsäkring och som betalas till förmånstagarna har ändrats i enlighet med försäkringsvillkoren för privata sektorn. Villkoren och förmånerna år 2016 är de samma som de som fastställts för 2015.

Parterna förhandlar årligen om justering av denna förmån. För att förmånstagarna ska bemötas på ett jämlikt sätt är det viktigt att kommunerna och kommunalförbunden följer tolkningarna av Arbetstagarnas grupplivförsäkringspool och Delegationen för grupplivförsäkringsärenden också när kommunen eller kommunalförbundet själv betalar förmånen till förmånstagarna.

 

Kommunala avtalsdelegationen uppmanar kommunerna och kommunalförbunden att fästa vikt vid informationen till förmånstagarna om den ekonomiska förmån som motsvarar grupplivförsäkring.

 

 

KOMMUNALA AVTALSDELEGATIONEN

 

 

Ewa Danielsson

Avtalschef

 

 

Bilaga:     Tjänste- och arbetskollektivavtal om ekonomisk förmån som motsvarar grupplivförsäkring och som ska betalas då en tjänsteinnehavare/arbetstagare som varit anställd vid en kommun eller ett kommunalförbund avlidit

 

Cirkuläret som PDF.

Publicerad 16.3.2016
Uppdaterad 24.8.2020