Tjänste- och arbetskollektivavtal som motsvarar grupplivförsäkring

Nummer: 6/2015

Cirkulär 6/2015

Det reviderade tjänste- och arbetskollektivavtalet om ekonomisk förmån som motsvarar grupplivförsäkring trädde i kraft 1.1.2015.

Avtalets tabell om den ekonomiska förmån som motsvarar grupplivförsäkring och som betalas till förmånstagarna har ändrats. Ändringarna motsvarar ändringarna i försäkringsvillkoren inom den privata sektorn.

Parterna förhandlar årligen om justering av denna förmån. För att förmånstagarna ska bemötas på ett jämlikt sätt är det viktigt att kommunerna och kommunalförbunden följer tolkningarna av Arbetstagarnas grupplivförsäkringspool och Delegationen för grupplivförsäkringsärenden också när kommunen eller kommunalförbundet själv betalar förmånen till förmånstagarna.

Kommunala avtalsdelegationen uppmanar kommunerna och kommunalförbunden att fästa vikt vid informationen till förmånstagarna om den ekonomiska förmån som motsvarar grupplivförsäkring.

KOMMUNALA AVTALSDELEGATIONEN

Ewa Danielsson
Avtalschef

Publicerad 7.5.2015
Uppdaterad 24.8.2020