TIM–AKA Lönejusteringar 1 januari 2013

Nummer: 13/2012

Cirkulär 13/2012

Enligt Underteckningsprotokollet § 12 för avtalsperioden 1.1.2012 – 30.4.2014 skulle närmare anvisningar avseende arbetserfarenhetstillägget, arbetsmiljötillägget och individuellt tillägg från 1.1.2013 ges vid ett senare tillfälle.

Följande justeringar skall göras från 1.1.2013:

Arbetserfarenhetstillägget

Arbetserfarenhetstillägget höjs efter två års anställningstid med 1 cent, efter 4 års anställningstid med 1 cent och efter 7 års anställningstid med 2 cent.

Arbetsmiljötillägget

Arbetsmiljötillägget höjs inte.

Det individuella tillägget

Det individuella tillägget höjs med 1,46 %

Lokal justeringspott

Den lokala justeringspotten utgör 0,6 % av avtalsområdets totala lönesumma i november 2012. Potten höjs ytterligare med den allmänna justeringen på 1,46 % innan den fördelas.

Publicerad 21.12.2012
Uppdaterad 29.11.2018