Tillämpningsanvisning till § 16 a mom.3

Nummer: 11/2012

Cirkulär 11/2012

På grund av att det uppstått vissa tolkningsproblem avseende § 16 a mom.3 i Kapitel II/Löner i AKTA meddelar vi härmed nedanstående Tillämpningsanvisning.

Tillämpningsanvisning till § 16 a mom.3

Även om en anställd handleder fler studerande i läroavtalsutbildning så utgör penningersättningen 10 procent av den uppgiftsrelaterade lönen per månad under den tid som handledningen pågår.

Om fler anställda delar på handledningen av studerande i läroavtalsutbildning så betalas ifrågavarande penningersättning endast för den faktiska tiden som varje enskild handledare ägnar åt handledningen.

Den förhöjda penningersättningen betalas endast för den tid som handledningen faktiskt pågår. Om den anställde som handleder eller om studerande i läroavtalsutbildning är frånvarande på grund av semester, sjukledighet, ferier eller annan frånvaro så betalas ingen förhöjd penningersättning för den tiden.

Publicerad 21.12.2012
Uppdaterad 29.11.2018