Samarbete om arbetarskydd

Nummer: 17/2008

Cirkulär 17 /2008

Det kommunala avtalet om samarbete inom arbetarskyddet har uppdaterats.

Med arbetarskyddsavtalet preciseras och kompletteras 5:e kapitlet i lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen (FFS 44/2006), där innehållet i arbetarskyddssamarbetet på arbetsplatsen och verksamhetsförutsättningarna för arbetarskyddschefen, arbetarskyddsfullmäktigen och arbetarskyddskommissionen definieras.

Ni bör också vara uppmärksamma på skrivningarna i Lagen om personregister för arbetarskyddet ( FFS 1039/2001).

Läs hela det kommunala avtalet om samarbete inom arbetarskyddet.

 

Publicerad 22.12.2008
Uppdaterad 29.11.2018