Rättelse i lönebilagan BILAGA 6 Kostservicepersonal

Nummer: /2018
Cirkulär 6/2018

I bilaga 6 kostservicepersonal har inte några ändringar skett i samband med lönebilagarevideringen 28.2.2018. I KAD cirkulär 3/2018 bilaga 1 förekommer felaktigt angivna lönesättningspunkter. Läs den korrekta lönebilagan.

Publicerad 11.4.2018
Uppdaterad 29.11.2018