Rättelse till cirkulär 8

Nummer: 9/2020

Cirkulär 8/2020 innehåller fekatighet kring tidpunkter för lönejusteringar. De korrerkta tidpunkterna i enlighet med underteckningsprotokllen enligt nedan:

- Allmän lönejustering 1,22 procent den 1.10.2020

- Allmän lönejustering 1 procent den 1.2.2021

- Lokaljusteringspott 0,8 procent den 1.4.2021

Bifogat till detta cirkulär en korriegerad version av cirkulär 8. 

Publicerad 26.10.2020
Uppdaterad 26.10.2020