Om familjedagvård och dagtraktamenten

Nummer: 16/2008

Cirkulär 16 /2008

Den tidigare information som gått ut om familjedagvårdare och dagtraktamenten kräver några korrigeringar och förtydliganden.

Familjedagvårdare § 4 Grundlön

I Bilaga 12/Familjedagvårdare/Avlöning § 4 mom.1 andra stycket ska det stå:

Den månatliga ersättningen för den första reserverade vårdplatsen är minst 459,66 euro från 1 mars 2008, 470,69 euro från den 1 september 2008 och 481,99 euro från 1 september 2009, och för de följande vårdplatserna 337,50 euro från 1 mars 2008, 345,60 euro från 1 september 2008 och 353,89 från 1 september 2009 om vårdplatsen reserveras för i snitt över 5 timmar per dag, och minst 168,75 euro från 1 mars 2008, 172,80 euro från 1 september 2008 och 176,95 euro från 1 september 2009, om vårdplatsen reserveras för i snitt högst 5 timmar per dag.(ÅL)

 

Dagtraktamenten

Storleken på de dagtraktamenten som uppges i AKTA-boken 2007 -2009 är de som gällde vid den tidpunkt då avtalet började gälla.

För år 2008 gäller de ersättningar som omnämns i Nya reseersättningar 2008.

Publicerad 4.11.2008
Uppdaterad 29.11.2018