Nyttiga länkar under undantagsförhållandet

Nummer: 3/2020

Under rådande omständigheter har flertalet anställningsfrågor uppstått.

För att snabbt nå ut med informationen publicerar därför KAD följande länkar där Kommunarbetsgivarnas bedömningar kring arbetsgivaråtgärder i anslutning till beredskapslägen framgår.

Notera att avvikelser kan finnas i de Åländska avtalen och att det därför lönar sig att kontrollera i de egna avtalsböckerna samt de direktiv som de åländska myndigheterna kommunicerar ut. Vid oklarheter kan  ni kontakta KADs avtalschef för vägledning.

I länken nedan - Arbetsgivaråtgärder i anslutning till beredskapslagen:

https://www.kt.fi/sv/avtal/anvisningar/akta/arbetsgivaratgarder-i-anslutning-till-beredskapslagen

I länken nedan -  Vanliga frågor om Corona-epidemin samt anvisningar för arbetsgivare:

https://www.kt.fi/sv/nyheter-och-pressmeddelanden/2020/vanliga-fragoromcoronapandemin-samt-anvisningar-for-arbetsgivare

KOMMUNALA AVTALSDELEGATIONEN

Jesper Strandvik

Avtalschef

Bilagor:

Publicerad 26.3.2020
Uppdaterad 26.3.2020