Nytt avtal om lärarlöner

Nummer: 2/2007

Cirkulär 2 /2007

Kommunala arbetsmarknadsverket och lärarnas fackorganisation har godkänt ett förhandlingsresultat som innebär ändringar i tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningssektorn från 1 mars 2007.

Avtalet gäller genomförandet av lönereformen inom undervisningssektorn och användningen av utvecklingspotterna i det kommunala löneutvecklingsprogrammet för undervisningssektorn.

Potterna i löneutvecklingsprogrammet 2006-2007 utgör totalt 1 procent av undervisningssektorns lönesumma (på basen av lönesumman i februari 2007). Av potterna används 0,3 procent för lokal arbetsvärdering och resten används för revidering av den årsbundna delen av det individuella tillägget och för andra ändringar.

Lokal arbetsvärdering

Potten om 0,3 procent används till att justera de uppgiftsrelaterade lönerna utgående från svårighetsgraden i undervisningspersonalens arbetsuppgifter. Det är inte fråga om en bedömning av arbetstagarnas individuella kompetens, nu är det arbetsuppgifterna som värderas.

Lokala förhandlingar kan föras till slutet av år 2007, men resultatet gäller givetvis från 1 mars 2007.
Ni kan redan nu påbörja arbetet med arbetsvärderingen.

Revidering av den årsbundna delen av det individuella tillägget

Tjänstetillägget och årstillägget sammanslås. Ett tjänstetillägg om 5 procentenheter har tidigarelagts från 13 till 10 år. Mer information senare.

Andra ändringar

Det blir rätt så omfattande förändringar i nu gällande UKTA - avtal (tillämpningar och skrivningar) och komplicerade omräkningar av lönerna. Vi återkommer med mer detaljerad information senare.

Publicerad 3.3.2007
Uppdaterad 24.8.2020