Nya reseersättningar 2009

Nummer: 1/2009

Cirkulär 1 /2009

Reseersättningarna justeras från årskiftet.

De ersättningar för resekostnader som finns i bilagan till det allmänna kommunal tjänste- och arbetskollektivavtalet 2007–2009 (AKTA) justeras 1 januari 2009. Justeringarna gäller kilometerersättningar, måltidsersättningar, logiersättningar samt dagtraktamenten och hotellersättningar vid både inrikes och utrikesresor.

Läs mer om alla reseersättningar i AKTAs bilaga 16.

Publicerad 1.1.2009
Uppdaterad 21.8.2020