Nya reseersättningar 2008

Nummer: 1/2008

Cirkulär 1 /2008

Kommunala avtalsdelegationen informerar om de nya reseersättningar som gäller från 1 januari 2008 i cirkulär 1/2008.

Reseersättningarna justeras den 1 januari 2008. De finns i bilagan till det allmänna kommunal tjänste- och arbetskollektivavtalet 2007 - 2009. Justeringarna gäller kilometerersättningar, måltidsersättningar, logiersättningar samt dagtraktamenten och hotellersättningar vid både inrikes- och utrikesresor.

Den åländska skrivningen i AKTA bilaga 17 är oförändrad.

Läs mer i Reseersättningar 2008.

Publicerad 10.1.2008
Uppdaterad 24.8.2020