Ny tabell för årsbundet tillägg

Nummer: 6/2007

Cirkulär 6 /2007

Information om beräkning av övergångstillägg och den årsbundna delen av det individuella tillägget för dig som räknar löner.

Vi har tidigare gått ut med att beräkningen av den årsbundna delen av det individuella tillägget har ändrats i det kommunala tjänste- och kollektivavtalet för undervisningspersonal.

Bland annat får vissa tjänsteinnehavare en förhöjning på 9 procent redan efter 10 års anställningstid, vilket kan medföra en relativt stor löneförhöjning, om tjänsteinnehavaren exempelvis varit anställd i 10 år (se bifogat exempel).

Alltid då ni räknar ut den årsbundna delen i steg 1 skall ni använda den nya tabellen för den årsbundna delen av det individuella tillägget.

 

Publicerad 14.5.2007
Uppdaterad 24.8.2020